Steun ons

Je kunt ons allereerst steunen door mee te helpen als vrijwilliger. Dat kan in het kernteam voor de organisatie van evenementen, maar ook voor een losse taak tijdens een evenement.

Wil je ons financieel wil steunen, maak dan een bedrag over op NL80 INGB 0675 5240 40 ten name van Stichting Nieuwegein Florissant. We zijn blij met elke bijdrage, groot of klein.

Algemene gegevens over Nieuwegein Florissant

Stichting Nieuwegein Florissant gebruikt in de communicatie als naam ‘Nieuwegein Florissant’.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle medewerkers werken op vrijwillige basis, zonder inkomen.

Adres: Marisplantsoen 9, 3431 GZ Nieuwegein
Mail: info@nieuwegeinflorissant.nl
RSIN: 863663886
KvK: 85551082
IBAN: NL80 INGB 0675 5240 40

Statutair doel
Het doel van de stichting is het organiseren en ondersteunen van activiteiten en evenementen en zo bij te dragen aan de aantrekkelijkheid en identiteit van Nieuwegein. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het (mede-)organiseren van evenementen op het gebied van podiumkunsten, muziek en beeldende kunst;
  • het versterken van initiatieven van derden, waaronder sociaal maatschappelijke activiteiten, onder andere door het beschikbaar stellen van kennis en ervaring;
  • het verwerven en beheren van fondsen;
  • het onderhouden van contacten met lokale en regionale organisaties,cultuurfondsen en overheden;
  • het onderhouden van contacten en stimuleren van vrijwilligers;
  • het onderhouden van contacten met lokale, regionale en landelijke media.

Bestuur
Marjan Vernooy-Gerritsen, oprichter en voorzitter
Corrie Bouma, secretaris
Frans Hendriks, penningmeester
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Hoofdlijnen van ons beleid
Jaarlijks organiseren we minimaal een cultureel evenement en/of helpen we als vrijwilligers bij de organisatie van activiteiten of evenementen. In 2022 organiseren we het Rijnhuizen Concert op 25 juni (rijnhuizenconcert.nl). Daarnaast zijn we gevraagd voor de programmering van klassieke avondprogramma’s van een zomeractiviteit van Stadslab Nieuwegein (meer informatie volgt later).
Inkomsten voor het Rijnhuizen Concert zijn een subsidie van Geins Geluk van Gemeente Nieuwegein en bijdragen van Club Rhijnhuizen en diverse cultuurfondsen. Voor elk evenement dat we organiseren wordt een projectplan geschreven inclusief begroting en dekkingsplan.

Scroll naar boven