Maatschappelijke waarde van onze activiteiten

Wat is de waarde van Nieuwegein Florissant voor de Nieuwegeinse samenleving? Voor het aantonen van het maatschappelijk effect van onze activiteiten maken we gebruik van het platform MAEX.nl. De waarde die organisaties aan de samenleving leveren, wordt volgens de methodiek van MAEX uitgedrukt in een zogenaamde ‘Social Handprint’.

De ‘social handprint’ geeft aan in hoeverre op lokaal niveau wordt bijgedragen aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (‘Sustainable Development Goals’, SDG’s) van de Verenigde Naties. Onze stad Nieuwegein doet mee aan de campagne Gemeenten 4 Global Goals van de VNG en hijst jaarlijks de SDG-vlag van de verenigde naties.

Door culturele activiteiten te organiseren en daarbij samen te werken met andere organisaties draagt Nieuwegein Florissant bij aan de doelstellingen SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen en SDG 17 Partnerschap om doelstellingen te bereiken. Indicatie van de impactwaarde in geld is € 0 voor 2021, het jaar dat alle georganiseerde evenementen sneuvelden vanwege Covid-maatregelen. Voor de komende jaren wordt verwacht dat we een impactwaarde van minimaal € 10.000 per jaar neerzetten.

Social Handprint van Nieuwegein Florissant
Scroll naar boven